Thứ hai, Ngày 25 tháng 3 năm 2019 Tìm kiếm:
THÔNG TIN TƯ VẤN
Tất cả câu hỏi
Anh T.K.Nam, 21 tuổi, quê Hưng Yên:
"Đến Văn phòng MRC, tôi được tư vấn địa chỉ các doanh nghiệp uy tín có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp tôi tránh bị lừa đảo".
Chị P.V.Thư, quê Khánh Hòa, đang làm công nhân Nhà máy điện tử tại Malaysia:
"Từ Malaysia, tôi điện thoại về Văn phòng MRC ở Hà Nội và đã được cán bộ tư vấn đưa ra các lời khuyên và cung cấp các địa chỉ hỗ trợ giúp tôi giải quyết khó khăn trong quá trình di cư. Tôi rất cám ơn Văn phòng MRC!"
THỐNG KÊ
Số người online: 24
Số lượt truy cập: 422372
Video Clips 
 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Trang chủ > pháp luật về lao động di cư > pháp luật việt nam   
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

melatonin and weed trip

melatonin and weed reddit

cheap abortion pill kit online

cheap abortion pill kit online

albuterol otc equivalent

albuterol nebulizer otc marcelosincic.com.br

viagra prodej praha

viagra cena sunilrav.com

amlodipin teva bivirkninger

amlodipin teva bivirkninger website

pregabalin 150

pregabaline

tylenol and pregnancy safety

tylenol and pregnancy 2nd trimester

viagra prodej praha

viagra prodej praha

   
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 17 /2007/TTLT- BLĐTBXH-NHNNVN Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

abortion pill

planned parenthood abortion pill techinsurgent.com

prednisolone

prednisolon exlim.net

citalopram 40 mg and alcohol

citalopram and alcohol

can i buy the abortion pill

abortion pill mifepristone buy online

naltrexone oral reviews

naltrexone user reviews

prednisolon bivirkninger hud

prednisolon

Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tải tệp đính kèm    
Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

prednisolon

prednisolon tabletta

naloxone vs naltrexone usmle

naloxone vs naltrexone

mixing adderall and weed

mixing ibuprofen and weed

kefloridina forte 500 mg

kefloridina forte perros avonotakaronetwork.co.nz

ciproxin 1000 rm

ciproxin prezzo go

amitriptyline hydrochloride 25 mg

amitriptyline overdose read

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ

trong hoạt động đưa lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 Căn cứ Điều 20 và Điều 21 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006, Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

Tải tệp đính kèm    
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề nội dung hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

the abortion pill

where to get abortion pill

abortion pill where to buy

buy abortion pill

viagra cena lekaren

viagra cena apoteka liquidity.com

do abortions hurt

abortion houston searchengineoptimization-seo.net

mixing ibuprofen and weed

mixing lexapro and weed

does generic viagra work

buy generic viagra online

viagra diskuze

viagra prodej cena click

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TƯ PHÁP

SỐ 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP NGÀY 11 THÁNG 07 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VÀ VIỆC THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

 

 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm,

Tải tệp đính kèm    
Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

abortion pill price

free abortion pill blogin.fulltimejobs.com

amitriptyline 10mg side effects

buy amitriptyline

ciproxin 500 torrino

ciproxin 1000 rm

albuterol otc

over the counter albuterol inhaler walmart 9925.org

buscopan torrino

buscopan prezzo

augmentin costo

augmentin torrino libertamente.it

strattera coupon

discount code for strattera click here

 QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Tải tệp đính kèm    
Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ngoài nước

free abortion pill

abortion pill cost treendsolutions.co.uk

abortion clinics

how to have an abortion open

buscopan compositum

buscopan bambini blogs1.welch.jhmi.edu

ventolin and proair

ventolin and proair read here

zoloft sertralin

zoloft for anxiety reddit brugermave.website
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 43/TTr-BLĐTBXH ngày 01 tháng 8  năm 2007,

Tải tệp đính kèm    
Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

abortion pill cost cvs

where can i get the abortion pill

buy citalopram online uk

buy citalopram 20mg online uk open

methyl naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference click

buy abortion pill kit

can i buy abortion pill online link

melatonin smoking weed

melatonin and weed mixed blog.plazacutlery.com

manufacturer coupons for prescription drugs

cialis coupon free

 NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

________

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

Tải tệp đính kèm    
Nghị định của chính phủ số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một dố điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

drug coupons

free prescription cards

mixing adderall and weed

mixing viagra and weed

prednisolon og alkohol

prednisolon

mirtazapine dosage

mirtazapine and alcohol side effects read here

cialis generico forum

acquistare cialis originale

buscopan reflusso

buscopan torrino applicazioni.itis.pr.it

cialis generico italia

cialis generico
  NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 126/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2007 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
 
 
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Tải tệp đính kèm    
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

duloxetine buy online uk

duloxetine buy online

pregabaline

pregabaline ldm click

fluoxetine alcohol blackout

fluoxetine and alcohol

antidepressants and alcohol death

antidepressants and alcohol go

lamictal pregnancy birth defects

lamictal and pregnancy mayo clinic

mebendazol vermox pret

mebendazol dosis erstatningfor.website mebendazol tablete cena
 LUẬT
NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC
Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10
SỐ 72/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
 
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Tải tệp đính kèm    
Chuyên gia tư vấn
Nhà nước có chính sách gì đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài?
Hãy cho tôi biết lợi ích của việc di cư lao động thông qua các kênh chính thống so với việc ra nước ngoài làm việc theo hình thức tự do? (Nếu tôi đi làm việc thông qua các hình thức hợp pháp tôi sẽ có lợi như thế nào?)
Khi đi làm việc ở nước ngoài, tôi có thể đưa vợ/chồng/con cái đi cùng tôi không?
Hãy cho tôi biết Giấy phép lao động là gì?
Tôi cần phải lưu ý điều gì khi muốn đi làm việc ở nước ngoài thông qua một công ty dịch vụ?
Thăm dò ý kiến
Tư vấn viên của tadalafil Văn Phòng MRC có trả lời được câu hỏi của bạn không?


Bạn có hài lòng tadalafil với các dịch vụ khác của Văn Phòng MRC không?
fiogf4


Bạn có cảm thấy tadalafil thoải mái tại Văn Phòng MRC không?
fiogf49gjkf05


 
Trang chủ  |  Chuyên gia tư vấn   |   Video clips   |   Sơ đồ website
Trang Thông tin điện tử được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy di cư an toàn qua việc thí điểm thành lập Văn phòng Hỗ trợ lao động ngoài nước”, do Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam. Các nội dung phản ánh trong trang này không nhất thiết phản ánh quan điểm của IOM.